وقتی رفتن همیشه سخته 
حتی اگه بعد از هفته ها باشه یا ماه ها یا حتی قرنها
وقتی میخای بری ،دوست نداری که جدابشی 
بغضت میگیره !
و بعضی وقت ها فقط حسرت میخوری که وقتی بودی چه کارها که نمیتونستی بکنی...
کلا جدایی سخته ولی بهت نشون میده که همیشه کنارش نیستی

منبع : ... مسافر نینواجدایی
برچسب ها :